Téma SEBApoznania u terapeutov a ľudí v pomáhajúcich profesiách

Veľa terapeutov sa dnes doslova stráca za NÁSTROJMI, ktoré vo svojej praxi používajú na pomoc druhým. Toto skrývanie sa za naučenými technikami a metódami však väčšinou neprebieha úmyselne, ale v dôsledku chýbajúceho sebapoznania. Na otázku: „Kto som ja, kto tieto nástroje drží v rukách?“ pod vplyvom povinností zostáva málo času. No je to práve kvalita sebapoznania, ktorá určuje kvalitu našej terapeutickej praxe a služieb. A manká v tomto bode majú pre nás a našich klientov často nepriaznivé následky.

(Úvodná poznámka: pod slovom „terapeuti“ sú v tomto článku myslení ľudia v pomáhajúcich profesiách – kouči, mentori, sprievodcovia na ceste rozvoja, ľudia praktizujúci rôzne techniky a metódy zamerané na pomoc druhým s výzvami rôzneho charakteru na úrovni tela, mysle, emócií, podvedomia atď.)

Každý, kto vykročí na cestu pomoci druhým, je priebežne konfrontovaný s množstvom otázok – „Ako a s čím chcem a viem ľuďom pomáhať?“, „Aké nástroje (metódy, techniky) chcem používať?“, „Ako bude moja služba vyzerať?“, „Komu viem/chcem poslúžiť?“, „Ako bude práca s človekom prebiehať?“, „Aké výsledky mu môžem pomôcť dosiahnuť?“, …

Zároveň ale zo skúsenosti viem, že vo frmole všetkých tých praktických krokov, ktoré treba podniknúť na to, aby sen o terapeutickej praxi nezostal len v rovine „nápadu“, ale aby sa z neho stala realita, človek často nevenuje dostatočnú pozornosť otázkam:

Na akom základe moju službu druhým vlastne staviam? Je moja služba v súlade s mojou hlbšou podstatou a prirodzenosťou?

A to nie je iba otázka motivácie za samotným rozhodnutím vykročiť na cestu služby druhým – aj keď aj v tomto bode je určite dobré mať jasno, aby človek potom nebol z reality, ktorá ho čaká, náhodou prekvapený alebo dokonca sklamaný 😉.

Pri týchto otázkach ide o niečo iné. Ide tu o hlbší a po mnohých ohľadoch veľmi prospešný ponor do seba samého, ktorý nám pomôže zvládať všetky výzvy, ktoré nás na ceste terapeuta (bezpochyby) skôr či neskôr postretnú. A ktorý nám bude slúžiť ako hodnotná navigácia pri budovaní udržateľnej praxe – udržateľnej pre nás – terapeutov, pre naše zdravie, spokojnosť a pocit sebarealizácie a udržateľnej pre našich klientov, ktorým takto môžeme poskytovať skutočnú hodnotu. 

Prečo tieto otázky vlastne vyzdvihujem? Prečo by sme sa ako terapeuti nemali zaoberať iba praktickými otázkami okolo našich služieb a ich dodania našim klientom, ale aj otázkou hlbšieho sebapoznania?

To lepšie pochopíme, keď sa na chvíľu zamyslíme nad tým, ako takáto cesta terapeuta – cesta človeka, ktorý sa rozhodol asistovať druhým v rôznych životných oblastiach a pri rôznych výzvach – obvykle vyzerá.

Cesta k vlastnej terapeutickej praxi

1.Rozhodnutie a motivácia

Motivácií za rozhodnutím vydať sa na cestu terapeuta je tak veľa ako je veľa ľudí-terapeutov. Sú takí, ktorí po rokoch strávených v práci, ktorá ich nebaví, cítia potrebu robiť niečo „zmysluplnejšie“ a v pomoci druhým vidia naplnenie, po ktorom túžia. Sú takí, ktorí sa cez vlastnú skúsenosť s konkrétnou problematikou, ktorá im dlho komplikovala život, dostali k rôznym technikám a metódam, ktoré im vo výsledku pomohli. A zažitý pocit úľavy po úspešnom zvládnutí tejto výzvy je tak veľký, že sa rozhodnú, že si to nechcú nechať pre seba, aby aj ostatní, ktorých trápi niečo podobné, mali možnosť túto úľavu zažiť. Sú takí, ktorých to k práci terapeuta prirodzene ťahá, pretože ju vidia ako prirodzenú možnosť uplatnenia svojich potenciálov a zručností, ktorých si sú vedomí. Sú takí, ktorí cez rôzne životné okolnosti dospejú do bodu, v ktorom na túto cestu plynule a bez dlhého hútania odbočia s pocitom, že si ich táto cesta sama zavolala…

Možností a variácií je každopádne veľa, no vo väčšine prípadov ako ďalšie nasleduje:

2.Vzdelanie a vznik služby

A tak človek absolvuje rôzne kurzy, učí sa rôzne techniky a metódy, spoznáva rôzne systémy, aby z nich vo výsledku mohol „vyskladať“ tú svoju SLUŽBU, ktorú bude ponúkať svojim klientom, ktorí tento typ pomoci potrebujú a vyhľadávajú.

V tomto bode cesty sa spustí kolotoč úloh a krokov, ktoré treba prakticky podniknúť. A to, bohužiaľ, často ide na úkor hlbšieho sebapoznávania. Výsledkom toho neraz býva (nebadane narastajúce) stotožňovanie sa s nástrojmi (technikami, metódami, spôsobmi práce s človekom, ktoré sme si osvojili v rámci vzdelávania).

Do popredia sa tak dostávajú rôzne metódy a techniky a konkrétny človek, ktorý ich drží v rukách, popri nich bledne. V praxi môžeme vidieť veľa kolegov-terapeutov, ktorí sa za svojimi nástrojmi SKRÝVAJÚ. Nie vyslovene úmyselne, ale preto, lebo dostatočne nerozlišujú seba – svoje danosti, kvality a špecifiká – od nástrojov, ktoré používajú. A toto pokulhávajúce rozlišovanie pramení z nedostatočného poznania seba samého.

To potom vo vonkajšom svete vytvára homogénne pole, akúsi masu rovnakého, v ktorej sa strácajú nielen samotní terapeuti, ale aj ich klienti. Povedzme si to na rovinu. A pre efekt aj trochu preexponovane. Pocitovo každý desiaty človek, ktorého dnes stretneme, nám dokáže vyhotoviť numerologický rozbor alebo astrologickú predpoveď na najbližšie obdobie. Každý piaty kvantuje alebo „čistí“ naše podvedomie od rôznych blokov. Tiež nie je ťažké naraziť na ľudí s rôznymi prístrojmi určenými buď na diagnostiku alebo na cielené úpravy v našom energetickom poli. NLP, EFT, SRT, RUŠ, ThetaHealing, Access Bars, aromaterapia, kraniosakrálna terapia, Reiki, karty, kryštály, kyvadlá, moksovanie, bankovanie, …    

Všetko sú to však iba nástroje. Nástroje, ktoré dnes v rukách drží toľko ľudí, že sa nám z toho môže ľahko zatočiť hlava.

Nástroje sú nástroje, ale KTO SOM JA, kto tieto nástroje drží v rukách?

Zamýšľame sa nad tým dostatočne? Je to totiž dôležitá otázka. A nie iba v akejsi filozofickej rovine, do ktorej sa môžeme občas ponoriť pri káve/čaji, keď máme náladu trochu rozjímať. Je to otázka s veľmi praktickými dôsledkami… Pre nás ako terapeutov a tiež pre našich klientov, pretože odpoveď na ňu priamo ovplyvňuje podobukvalitu našich služieb. Ako aj budúcnosť na poli služieb pomoci a asistencie druhým.

Ja túto problematiku vnímam a vnímam aj jej dopady. A preto som so zámerom asistovať pri prehĺbení (pod vplyvom povinností a každodenného života trochu zanedbaného) sebapoznania do nášho programu CESTA TERAPEUTA, ktorý vedieme spolu s Lenkou Madudovou, vytvorila šikovnú pomôcku s názvom Quantasha Kompas pre terapeutov.

Quantasha Kompas pre terapeutov je súbor individuálnych informácií z úrovne vedomia (duše), ktorý má za úlohu v niekoľkých špeciálne na terapeutickú prax zameraných kapitolách pomôcť konkrétnemu človeku-terapeutovi jasnejšie a lepšie uchopiť svoje danosti a potenciály ako aj vhodné formy, do ktorých ich môže „zabaliť“ pre efektívnu pomoc svojim klientom.

Klikni na obrázok pre zväčšenie 🙂

Pretože kvalita pomoci, ktorú dokážeme ako ľudia v pomáhajúcich profesiách poskytnúť našim klientom, závisí predovšetkým od toho, ako do služby druhým dokážeme zapojiť nás samých – našu prirodzenosť, našu energiu, naše dary a danosti. Všetky naučené postupy, nástroje, techniky a protokoly práce s druhým človekom sú napokon iba pomôcky a nástroje, ktoré by sme mali používať iba ako médium pre odovzdanie toho najlepšieho z nás – našej unikátnej esencie a toho, čo táto vo svojej podstate dokáže.   

A to nás vracia späť k téme sebapoznania, ku ktorému našim kolegom-terapeutom cielene pomáham za pomoci tej mojej „špeciality“ – Quantasha Kompasu pre terapeutov.

Kvalita sebapoznania v terapeutickej praxi totiž vplýva na to:

 • čo bude tvoriť jadro našej služby druhým
 • s čím druhým dokážeme a s čím naopak nedokážeme pomôcť, pretože nám to nie je prirodzené (áno, toto vymedzenie je dôležité!)
 • aká bude kvalita výsledkov, ku ktorým môžeme našim klientom dopomôcť
 • v akej podobe a forme budeme s druhým človekom pracovať, a to tak, aby nami zvolená forma išla ruka v ruke s našimi danosťami a neobmedzovala ich (áno, veľa terapeutov si v tomto ohľade automaticky a bez rozmýšľania nastavuje formáty, ktoré sú na trhu „bežné“, no ktoré ich obmedzujú a tým obmedzujú aj kvalitu poskytnutej služby)
 • ako budeme komunikovať/prezentovať naše služby našim (budúcim) klientom
 • akých klientov budeme k sebe priťahovať a nakoľko budú títo u nás „správne“ (nie, neplatí to, že keď k nám niekto príde, tak ho priviedol „vesmír“ a je u nás automaticky správne)
 • a ďalšie praktické oblasti terapeutickej praxe

Až hlbšie sebapoznanie nám totiž dovoľuje nastaviť si našu terapeutickú prax a služby spôsobom, ktorý nám bude udržateľne fungovať. A to je dôležité nielen na začiatku terapeutickej činnosti, ale aj počas už rozbehnutej terapeutickej praxe, pretože nové otázky a výzvy sa budú vynárať priebežne s tým, ako napredujeme.

Manká v bode sebapoznania (a teda aj z nich plynúce nevhodné nastavenia služieb a celkovo praxe) na seba totiž vždy upozornia 😉

A to cez „symptómy“ ako napríklad:

 • pocit, že to, čo robíme, ešte nie je to „naše“
 • únava a pocit vyčerpania
 • chýbajúci pocit spokojnosti a naplnenia
 • nutkavá potreba zbierať ďalšie a ďalšie techniky a nástroje do našej výbavy, aby sme obsiahli čo najširší záber pomoci druhým
 • a následný chaos v tom, čo z toho a ako do našich služieb zapojiť
 • nutkavá potreba sledovať našu „konkurenciu“ (našich ostatných kolegov) a reagovať na každý nový trend
 • nejasnosť vo vlastnom zameraní a smerovaní
 • pocit, že sa nám nenúka dostatočný priestor a inšpirácia pre kreativitu a originalitu (v našich službách, komunikácii s našimi klientami, …)
 • pocit, že nás vyhľadáva „nesprávna“ klientela
 • a ďalšie

Všetko toto sú totiž dôsledky našich krokov a nastavení, ktoré sme v rámci našej terapeutickej činnosti podnikli vychádzajúc z nedostatočného poznania seba ako ČLOVEKA – individuality so svojimi špecifickými talentami, prirodzenými vlohami, ale aj limitmi…

Príklad z praxe

V programe CESTA TERAPEUTA aktuálne máme, popri ďalších kolegoch, aj dve terapeutky, ktoré sa obidve venujú ThetaHealingu. Dvaja ľudia – ten istý nástroj – to isté zameranie v práci s klientom.

Pri bližšom pohľade do hlbšieho jadra ich individuálnej esencie a energetických kvalít, potenciálov a daností sa v rámci ich osobných Quantasha Kompasov pre terapeutov ukázalo, že ich dary, a teda aj hodnota, ktorú môžu prirodzene odovzdávať svojim klientom, však spočíva v inom.

U jednej z nich v precíznej diagnostike.

A u druhej v schopnosti pracovať s kolektívmi (nie s jednotlivcami, ale skupinami – to znamená všade tam, kde viacero ľudí tvorí jeden celok, ktorý potrebuje fungovať harmonicky, ako napríklad vo firemnom prostredí, v rodinách, …)

Každý, kto sa už niekedy v nejakej svojej téme/probléme dlho motal a nevedel sa z nej vymotať, by isto ocenil, keby človek, ktorý schopnosť diagnostiky (= správneho a precízneho pomenovania efektívnej cesty k vyriešeniu) prirodzene dostal do vienka, tento svoj DAR pred svetom neskrýval za nejakou jednou technikou, ktorá má, tak ako všetky, svoje obmedzenia.

A rovnako každý kolektív, ktorý potrebuje dopomôcť k harmónii, by sa určite potešil, keby človek, ktorý si prirodzene dokáže navnímať väčšie celky presahujúce jednotlivca (!), svoj DAR v tejto mierke aj používal a „nezmenšoval“ ho tým, že sa vo svojej predstave vidí pracovať s jednotlivcami, pretože tak sa to naučil na kurze 😉

Skrátka, je dôležité poriadne rozlišovať medzi NÁSTROJOM a svojou hlbšou podstatou, prirodzenosťou, svojimi darmi a potenciálmi.

(V programe máme ďalších ľudí, ktorí v rukách držia nástroje ako numerológia, autopatia, diagnostika fyzických problémov za pomoci špecializovaných prístrojov alebo ktorí disponujú intuitívnymi vhľadmi a ktorí aktuálne hlbšie objavujú svoje špecifiká, aby svoju terapeutickú prax mohli budovať bez toho, že si mýlia nástroje so svojou prirodzenosťou.)

Vytvorili sme preto program Cesta terapeuta, v ktorom sme si dali viacero úloh. Jednou z nich je lepšie zoznámiť človeka, ktorý sa rozhodol vykročiť na cestu terapeuta, cestu pomoci druhým, so sebou samým. Aby mohol prakticky budovať svoju terapeutickú prax na solídnom sebapoznaní a v súlade so svojou esenciou a prirodzenosťou.

Aj po tej praktickej stránke v tomto 5-mesačnom programe našich (budúcich) kolegov-terapeutov podporíme – každého individuálne a podľa toho, v akej fáze svojej cesty sa nachádza a aké sú jeho aktuálne potreby. Program je preto otvorený pre tých, ktorí ešte len plánujú začať ako aj tých, ktorí už začali, no potrebujú sa trochu viac ukotviť v sebe a podniknúť cielené praktické korektúry a zmeny v nastaveniach svojich služieb a svojho fungovania v pozícii terapeuta.

V programe s každým pracujeme individuálne formou individuálnych sedení, na ktorých sa odrazíme nielen od aktuálnych potrieb účastníkov, ale aj od obrazu, ktorý o človeku a jeho ceste terapeuta načrtne jeho Quantasha Kompas pre terapeutov – a teda jeho vedomie (duša), ktorú v mojej práci tlmočím. Súčasťou programu je okrem toho aj niekoľko praktických obsahových modulov a skupinových workshopov/koučingov.

Prvé reakcie našich účastníkov na ich osobné Quantasha Kompasy pre terapeutov 🙂 Sebapoznanie je dobrodružstvo!

Pocit spokojnosti a naplnenia totiž vychádza zo schopnosti zapájať v živote tie SVOJE potenciály, svoju prirodzenosť, a to spôsobom, ktorý nám dovolí ich aktívne žiť a napĺňať ich skúsenosťou.

No na to, aby sa tak diať mohlo, ich potrebujeme najskôr lepšie poznať, aby sme ich vedeli rozlíšiť od predstáv, výmyslov a rôznych iných „protéz“, ktoré nám s radosťou ponúkne naša myseľ do medzier v poznaní seba samého. A s radosťou sa pritom obslúži zo širokej palety diania okolo nás, toho, čo robia druhí, trendov na trhu a očakávaní druhých ľudí…

Kvalitným sebapoznaním totiž uľahčíme život nielen sebe, ale aj našim klientom, ktorí sa v ponúkaných službách budú vedieť lepšie orientovať a rýchlejšie nájsť adekvátnu pomoc, ktorú potrebujú. Neskrývajme sa za nástroje, ale dajme im vedieť, kto sme a čo im za všetkými tými nástrojmi NAOZAJ vieme ponúknuť 🙂

Si zvedavý/á, ako vyzerajú informácie z úrovne vedomia (duše) skutočných ľudí, ktorých v programe už máme?

Na stránke ku Quantasha Kompasu pre terapeutov nájdeš záznam z vysielania „Dary duše na ceste terapeuta“, v ktorom tematiku darov duše rozoberám na konkrétnych príkladoch mojich klientov a ich Kompasov. (Na stránke poscrolluj, kým sa dostaneš k videu.)

Jedinečnú pomoc pri budovaní tvojej terapeutickej praxe

… nájdeš buď v Quantasha Kompase pre terapeutov alebo v mentoringovom programe Cesta terapeuta.

Veronika Madudová
Baví ma prepájať poznanie z úrovne vedomia (duše) s praktickým životom človeka a sprístupňovať ho druhým vo forme kurzov, koučingov, workshopov a občas aj článkov. www.ocamiduse.sk