Quantasha Kompas pre rodičov

Pomôcka v rodičovskom dobrodružstve

Súbor individuálnych informácií z úrovne vedomia (duše) dieťaťa, 

ktoré ako rodič potrebuješ pre váš spoločný vzťah.

 • Ako si s mojím dieťaťom nastavím zdravý vzťah?
 • Čo by mi moje dieťa o sebe prezradilo, keby vedelo komunikovať mojou rečou dospelého?
 • Aké informácie by mi dalo, aby som lepšie rozumel jemu a mojej úlohe v jeho živote?

Vydal si sa na cestu rodičovského dobrodružstva a v batohu okrem starostlivo zabalenej desiaty a fľaše s vodou nejaký čas ponesieš aj zodpovednosť za druhého človeka - tvoje dieťa.

Rovnako ako každý rodič, aj ty k svojmu potomkovi pristupuješ s tým najlepším vedomím a svedomím a robíš pre neho to, čo považuješ za najlepšie. Väčšinu času ide všetko ako po masle a ty na svoj výkon v tejto dôležitej funkcii rodiča dostávaš pozitívnu odozvu. No občas sa vo vzťahu s tvojím dieťaťom objavia konflikty, nesúlad, problémy a výzvy, ktoré ťa držia v strehu. A ty už vieš, že sa v takých situáciách nad vzniknutou situáciou potrebuješ zamyslieť a zistiť, čo v tejto situácii nevidíš alebo prehliadaš.

Žmúriš, ostríš zrak, ale nie vždy ti dáva to, čo vidíš, keď svoje dieťa pozoruješ, zmysel. To preto, lebo na neho pozeráš cez svoj rodičovský filter vnímania, ktorý je zafarbený tvojimi presvedčeniami, predstavami, očakávaniami, strachmi a skúsenosťami. Niektoré detaily, súvislosti a kľúčové aspekty toho, čo si vzťah s tvojím dieťaťom vyžaduje, cez tvoj filter jednoducho neprejdú. 

V tomto krátkom videu si môžeš pozrieť niekoľko reálnych príkladov rodičovského filtra vnímania v praxi:

Ako rodič si dozaista kladieš mnohé otázky:  

 • V čom treba moje dieťa podporovať?
 • Akú úlohu si prinieslo do života, pri ktorej mu ja ako rodič môžem asistovať? A ako to najlepšie urobím?
 • Do čoho by som naopak nemal zasahovať výchovou?
 • Ako dobre rozumiem tomu, čo moje dieťa vnútorne prežíva? Ako moje dieťa vníma svet?
 • Čo sa skrýva za jeho pre mňa možno nie vždy pochopiteľným správaním?
 • Z čoho pramenia nedorozumenia a nezhody, ktoré medzi mnou a mojím dieťaťom vznikajú?
 • Ako k nemu pristupovať tak, aby som jeho potenciál neúmyslene nepotláčal, ale naopak umožnil mu ho rozvíjať?

Získaj odpovede na tieto dôležité otázky v Quantasha Kompase pre rodičov 

Quantasha Kompas pre rodičov je:

 • Súbor individuálnych informácií z úrovne duše tvojho dieťaťa
  ktoré ti dovolia nahliadnuť do jeho vnútorného sveta a prežívania vašej spoločnej reality
 • Sada praktických odporúčaní a tipov
  ktoré môžeš aplikovať v každodennom živote a spoločných interakciách s tvojím dieťaťom
 • Prefíkaná pomôcka v rodičovskom dobrodružstve
  ktorá ti pomôže pri zdravej navigácii vo vzťahu s tvojím dieťaťom

Čo môžeš od Kompasu pre rodičov očakávať:

Pochopenie potrieb a potenciálov dieťaťa

Kým sa tvoje dieťa dostane do veku, v ktorom ti môže legálne zdúchnuť a začať svoj samostatný život, nesieš na svojich rodičovských pleciach zodpovednosť za jeho vývoj. Ako každý rodič, aj ty chceš docieliť to, aby bolo tvoje dieťa na svoj dospelý život pripravené najlepšie ako sa len dá. Quantasha Kompas pre rodičov ťa v tvojej odvážnej misii podporí informáciami, ktoré ti pomôžu lepšie pochopiť tvoju úlohu v živote tvojho dieťaťa. Aby si mu vedel asistovať pri rozvoji tých potenciálov, na ktorých bude v dospelosti stavať svoj spokojný život.   

Možnosť odložiť rodičovský filter vnímania

Aké by to bolo, keby si na chvíľu mohol odložiť svoj rodičovský filter vnímania a pozrieť sa na svoje dieťa jeho očami? Ako by vyzerali vaše interakcie z tejto perspektívy? Čo ak by si takto uvidel detaily a súvislosti, ktoré si si pred tým nevšimol, alebo niečo, na čo by ti nenapadlo sa tvojho dieťaťa vôbec opýtať? Quantasha Kompas pre rodičov ti ponúka možnosť zaujať inú perspektívu vnímania a vyťažiť z nej nové stavebné kamienky pre váš vzájomný vzťah.  

Uľahčenie komunikácie s dieťaťom

Hladké fungovanie každého vzťahu vo veľkej miere závisí od kvality komunikácie. V komunikácii s tvojím dieťaťom zákonite narazíš na výzvy. Tie môžu byť spôsobené vekom dieťaťa, kedy je dieťa príliš malé na to, aby ti vedelo jasne komunikovať, čo od teba potrebuje. Tiež môžu byť spôsobené pubertou, kedy sa snažíš z tvojho tínedžera vymámiť odpovede a narážaš na stenu. V niektorých prípadoch je komunikácia s dieťaťom komplikovaná z vážnejších dôvodov ako, napríklad, porucha autistického spektra. Quantasha Kompas pre rodičov ti pomôže doplniť si informácie potrebné pre jednoduchšiu spoločnú komunikáciu.      

Návrhy riešení pre konkrétne situácie, ktoré s dieťaťom zažívate

Hlavnou pointou Quantasha Kompasu pre rodičov je dať priestor dieťaťu (jeho vedomiu/duši), aby o sebe "porozprávalo" také informácie, ktoré rodičom prakticky poslúžia pre nastavenie si zdravého spoločného vzťahu. Ty ako rodič však môžeš zadefinovať 1-3 konkrétne situácie alebo výzvy, ktoré spoločne s dieťaťom zažívate, aby si získal hlbšie pochopenie ich príčin a možností ich riešenia. Tieto tebou zadefinované situácie zahrniem do procesu vyhotovenia tvojho Quantasha Kompasu pre rodičov.    

Príležitosť elegantne preklenúť generačný rozdiel 😉

Svet sa neustále vyvíja a každá generácia je v niečom iná než tá predchádzajúca. Napokon, toto veľmi dobre poznáš zo vzťahu s tvojimi rodičmi. Aj ty si sa totiž občas rozčuľoval nad tým, ako tvoji rodičia nerozumejú niektorým tvojim postojom, reakciám, rozhodnutiam alebo problémom. A isto si si občas zafrflal aj nad ich (z tvojho pohľadu obmedzenou) kapacitou sa vžiť do tvojej kože. Toto sa deje, keď človeku chýbajú informácie a súvislosti, ktoré potrebuje na to, aby mu to, na čo sa pozerá, dávalo zmysel. Quantasha Kompas pre rodičov ti pomôže získať celistvejší pohľad na tvoje dieťa a preklenúť generačnú priepasť vo vzájomnom pochopení. 

Informácie v Kompase pokryjú tri hlavné témy:

Moja prirodzenosť

Kým je tvoje dieťa vo svojom jadre? Čo je pre neho typické a mal by si o tom ako rodič vedieť? Čo od teba tvoje dieťa potrebuje?

Náš vzťah

Čo je tvoja úloha v živote tvojho dieťaťa? Aké prirodzené danosti mu môžeš pomôcť rozvinúť? Čo môžeš urobiť pre posilnenie vášho vzťahu?

Naše výzvy

Aké spoločné výzvy sa vo vašom vzťahu objavujú a ako ich zvládnuť? Ako riešiť konkrétne nezhody konflikty, ktoré zažívate?

S relevantnými informáciami to vie ísť ľahko...

Kontaktoval som ťa ohľadom mojich detí, kedy sme niektoré situácie nezvládali. Bol to pokus. Zaujímavé bolo hlavne to, že si nám ponúkla informácie priamo od detí (ich duší), a nie nejaký rozbor toho, či sa češem doľava alebo doprava a podľa toho som buď láskavý alebo krutý rodič... že je to také pozorovanie bez pozorovania. Najpodstatnejšie na sedení s tebou bolo odhalenie príčiny problému. Trochu sme sa aj pripravovali na to, že riešenie bude zdĺhavé, ale výsledky sa prejavili pomerne rýchlo. Hlavné uvedomenie pre mňa bolo, že by som asi mal pracovať na sebe, že okolie (hlavne moje deti) na mňa iba reaguje. Dovtedy som si neuvedomoval, alebo možno nepripúšťal, že ja na všetko tlačím. Mne sa zdalo, že je všetko bežné a nič šialené nerobím. Získal som dôveru v tvoje metódy, nakoľko som sa presvedčil na vlastnej koži, že to môže fungovať.
Michal

Čím sa Quantasha Kompas pre rodičov líši od, napríklad, astrologického alebo numerologického rozboru?

Astrologický alebo numerologický rozbor ti vie poskytnúť mnoho hodnotných informácií o danostiach, predispozíciách a výzvach na základe výpočtov z dátumu narodenia tvojho dieťaťa. Aby danosti, ktoré si tvoje dieťa so sebou do života prináša, nezostali len v rovine možností, tak je potrebné poskytnúť dieťaťu v jeho každodennom živote vhodné podmienky pre ich rozvoj.   

Quantasha Kompas si môžeš predstaviť ako komentár tvojho dieťaťa ako individuálnej bytosti, duše, ktorá sleduje dianie vo svojom živote cez filter svojich úloh a plánov pre tento život. A zároveň poskytuje informácie a nápovedy, ako toto dianie môžeš ty ako rodič „optimalizovať“ pre jej hladký vývoj v tomto kritickom období života (detstve).

Ako to bude prebiehať?

 • 1
  Na úvod dostaneš svoj Quantasha Kompas pre rodičov s informáciami z úrovne vedomia (duše) tvojho dieťaťa v PDF-formáte na e-mail
 • 2
  Kompas si v kľude prečítaš a necháš si všetky informácie v ňom 1-2 týždne uležať pred tým, ako sa stretneme na prvej konzultácii ku Kompasu. Tento čas môžeš tiež využiť na premyslenie si otázok, ktoré k informáciám v Kompase máš.
 • 3
  Individuálne si dohodneme termín prvej konzultácie ku Kompasu. Tá bude prebiehať na Zoome a dĺžka jej trvania bude závisieť od množstva otázok, ktoré budeš mať. Orientačne si ale naplánuj hodinu času.
 • 4
  Na konzultácii ku Kompasu som ti k dispozícii na to, aby
 • si dostal odpovede na všetky tvoje otázky ohľadom informácií obsiahnutých v Kompase
 • tieto informácie boli pre teba zrozumiteľné a jasné v súvislosti s každodennou, praktickou realitou, ktorú spoločne so svojím dieťaťom zažívaš
 • ti rovnako jasné boli aj praktické KROKY, ktoré môžeš podniknúť vo vzťahu so svojím dieťaťom a mohol tak využiť plný potenciál Quantasha Kompasu pre rodičov
 • 5
  V priebehu 2 mesiacov od prvej konzultácie (termín si dohodneme individuálne) sa stretneme na druhej konzultácii, na ktorej si spoločne posvietime na to, ako sa ti podarilo informácie z Kompasu uviesť do praxe. Na tejto druhej konzultácii som ti k dispozícii pre všetky tvoje otázky, ktoré sa medzičasom vynorili v interakcii s tvojím dieťaťom.

Aká je cena? 

Quantasha Kompas pre rodičov
530 Eur
1 dieťa
Individuálny Kompas pre rodičov s informáciami z úrovne duše tvojho dieťaťa (PDF)
2x individuálna konzultácia ku Kompasu (Zoom)
Quantasha Kompas pre rodičov
890 Eur
2 deti
Individuálny Kompas pre rodičov s informáciami z úrovne duše tvojich detí (PDF)
2x individuálna konzultácia ku Kompasu (Zoom)

Čo ak mám viac ako 2 deti a chcel by som Kompas pre všetky z nich?

Quantasha Kompas pre rodičov ti, samozrejme, viem vyhotoviť pre všetky tvoje deti 🙂 V prípade záujmu o Kompas pre tri a viac detí mi, prosím, najskôr napíš krátku správu veronika@ocamiduse.sk.

Váhaš? Príď sa ukázať na krátky Zoom!

Máš o Quantasha Kompas pre rodičov záujem, no zároveň váhaš, či ti Kompas dokáže pomôcť v tvojej špecifickej situácii s tvojím dieťaťom? V takom prípade ťa pozývam na krátky Zoom (cca. 20 min), na ktorom preberieme tvoju situáciu a pomoc, ktorú ti v nej Quantasha Kompas pre rodičov vie poskytnuť. Zoom si zarezervuješ vyplnením formulára, ku ktorému sa dostaneš kliknutím na tlačítko nižšie.  

Mám záujem o Zoom

Možno ti ešte napadla niektorá z nasledovných otázok... 

Pre deti akého veku je možné vyhotoviť Quantasha Kompas pre rodičov?

Quantasha Kompas pre rodičov je možné vyhotoviť pre deti vo veku 3-18 rokov. Individuálne výnimky sú v niektorých prípadoch (podľa predchádzajúcej dohody) možné. V takom prípade ma, prosím, najskôr kontaktuj na veronika@ocamiduse.sk

Aké informácie potrebuješ pre vyhotovenie Kompasu?

Pre vyhotovenie Quantasha Kompasu pre rodičov od teba potrebujem tvoje meno, meno a vek tvojho dieťaťa a informácie k 1-3 konkrétnym situáciám/výzvam, ktoré s tvojím dieťaťom zažívaš a na ktoré si chceš v rámci Kompasu bližšie posvietiť. Po prijatí tvojej objednávky ti pošlem e-mail, v ktorom ťa poprosím o doplnenie informácií, ktoré pre prácu na Kompase od teba potrebujem.

Ako dlho trvá vyhotovenie Quantasha Kompasu pre rodičov?

Termín, v ktorom môžeš očakávať tvoj hotový Kompas pre rodičov ti oznámim po prijatí tvojej objednávky. Závisí to od aktuálnej vyťaženosti - štandardne môžeš však počítať s 1-2 týždňami.

Ako bude prebiehať individuálna konzultácia ku Kompasu?

Termín individuálnej konzultácie k tvojmu Quantasha Kompasu pre rodičov si dohodneme individuálne 1-2 týždne po tom, čo obdržíš tvoj hotový Kompas a zoznámiš sa s informáciami v ňom. V dohodnutom termíne sa stretneme na Zoome, na ktorom spoločne preberieme hlavné odkazy Kompasu a informácií v ňom, ktoré si vyžadujú tvoju pozornosť. Spoločne si prejdeme všetky praktické odporúčania pre kroky, ktoré môžeš vo vzťahu s tvojím dieťaťom podniknúť. Zároveň ti na tejto konzultácii rada odpoviem na všetky otázky, ktoré po prečítaní Kompasu budeš mať.

Mám dieťa so špeciálnymi potrebami. Je možné získať Kompas aj v takomto prípade?

Áno. Informácie som už takto poskytovala rodičom autistických detí a detí s rôznymi inými obmedzeniami. V prípade, že si rodič dieťaťa, ktoré vyčnieva zo spoločnosťou zadefinovanej "normy", kontaktuj ma na veronika@ocamiduse.sk a ja ti poviem ďalší postup. Alebo si so mnou vyššie zarezervuj krátky poznávací Zoom, na ktorom spolu preberieme ďalší postup.

Ak máš ku Quantasha Kompasu pre rodičov nejaké ďalšie otázky, na ktoré si na tejto stránke nedostal odpoveď, napíš mi na: veronika@ocamiduse.sk. Prípadne si so mnou vyššie zarezervuj krátky Zoom.

Veronika Madudová

Quantasha Kompas som vytvorila v roku 2015 a odvtedy je stálicou v mojom portfóliu služieb. Za tie roky vzniklo niekoľko rôznych adaptácií Quantasha Kompasu - pre účely osobného sebarozvoja, pre rodičov detí, pre biznis/firmy a pre terapeutov.

Quantasha Kompas pre rodičov je určený všetkým rodičom, ktorí chcú rozšíriť svoju prespektívu vnímania a nastaviť si so svojím dieťaťom zdravý vzťah založený na hlbšom pochopení a rešpektovaní jeho prirodzenosti.