PLÁN DUŠE v meniacom sa svete

Ako sa menia naše možnosti pre spokojný život?

A čo potrebujeme na to, aby sme sa ich vedeli chopiť?

5-dňový minitréning zdarma // 11. - 15. október 2021

Na minitréning sa už nedá prihlásiť

Cítime to. Zmeny, ktoré so sebou táto doba prináša, ovplyvňujú (a ešte ovplyvnia) mnoho aspektov našich praktických životov. 

Tieto zmeny sa však v rovnakej miere týkajú aj spirituality.  

Nie je vždy jednoduché sa v tejto spleti súvislostí orientovať, a preto ťa pozývam do 5-dňového minitréningu, v ktorom si posvietime na tému plán duše v meniacom sa svete. 

V minitréningu sa dozvieš:

 • Čo je a čo nie je plán duše
  Prevetráme najčastejšie mýty a predstavy o pláne duše a vyjasníme si, čo z toho je prakticky pre teba a tvoj život dôležité
 • Ako sa plán duše vo svetle aktuálneho diania mení
  a ako sa tým menia aj tvoje možnosti pre spokojný život
 • Čo to všetko pre teba znamená
  Aký dopad majú tieto zmeny na spôsob, akým zaobchádzaš so sebou a svojimi potenciálmi (duše)
 • Ako si na tom so svojou schopnosťou adaptovať sa v meniacom sa svete a zotrvať pritom v súlade s dušou

Prečo tento minitréning ponúkam?

Svet okolo sa mení, a tým sa mení aj prostredie, v ktorom budeme naše dary a potenciály ďalej rozvíjať, v ktorom budeme ďalej budovať ten NÁŠ život...

Minitréning je pre teba, ak:

 • sa zaujímaš o dopady diania a zmien, ktoré táto doba prináša, na tvoje vnútorné prostredie (a nie iba na to vonkajšie)
 • si chceš vyjasniť otázku, aké požiadavky kladie doba na teba ako človeka (jednotlivca)
 • hľadáš perspektívu, ktorá spája praktický rozmer tvojho života s rozmerom spirituality, a to triezvym, pragmatickým spôsobom
 • si pripravený prevziať zodpovednosť za kvalitu svojho života do vlastných rúk a podniknúť v tomto ohľade aktívne kroky

Ako a kde bude minitréning prebiehať:

Minitréning bude prebiehať v súkromnej skupine na Facebooku
5 živých ca. 60 minútových vysielaní (pondelok - piatok) vo večerných hodinách
Záznam živých vysielaní bude po dobu tréningu dostupný vo facebookovej skupine (pre prípad, že sa nebudeš môcť zúčastniť naživo)
Účasť je zdarma (na minitréning sa však treba vopred prihlásiť)
Termín konania: 11. - 15. október 2021

Vzhľadom na tému (a priestor, ktorý ponúka pre domýšľavosť :)) cítim potrebu ti na záver ešte povedať, čo v minitréningu nenájdeš.

 • Konšpirácie
 • Informácie o budúcom vývoji spoločenskej situácie
 • Priestor pre diskusiu o polarizujúcich témach

Aj tieto témy sú súčasťou aktuálneho diania, no náš fókus v tomto minitréningu je otázka, čo potrebujeme na to, aby sme aj v meniacich sa podmienkach tejto doby mohli budovať spokojný život.

Ahoj, volám sa Veronika Madudová

a od roku 2015 tvorím rôzne formáty – kurzy, workshopy, prednášky a koučingy – v ktorých spájam poznanie z úrovne vedomia (duše) s praktickým rozmerom našich každodenných životov.

Zameriavam sa takto predovšetkým na rozvoj zručností a schopností, ktoré sme dostali do vienka pre spokojný pohyb životom vo forme potenciálu (možnosti), ktorý môžeme rozvíjať a cibriť, ak chceme, aby nám slúžil.

V tomto minitréningu si na naše zručnosti a potenciály posvietime v kontexte aktuálnej doby a položíme si otázku, ako sa vo svetle aktuálneho diania mení plán duše a s ním aj naše možnosti pre budovanie spokojného života. Aby sme si mohli položiť ďalšiu otázku, a to: "Aké potenciály potrebujeme aktivovať, aby sme výzvy tejto doby zvládli v spokojnosti a radosti?"