Riešenie problémov pomocou duše

Každá navigácia – tá v živote, ako aj tá v telefóne – potrebuje dve informácie na to, aby fungovala. Informáciu o aktuálnej polohe a informáciu o cieli. Ak máme ťažkosti zorientovať sa v živote a jeho výzvach, je to väčšinou preto, lebo nám chýba jasnosť o našej aktuálnej polohe na mape života. Cieľ je totiž jasný – naša spokojnosť. Ale ako sa tam navigovať? Čo by nám našepkala duša?

Článok vyšiel v časopise Balans 08/2021 a celý si ho môžeš prečítať TU.

Môžem ti tri filtre, o ktorých píšem v článku, predstaviť bližšie na konkrétnych príkladoch zo života?

Pozývam ťa do ochutnávky z môjho online kurzu HRA DUŠE, v ktorej na problémy a výzvy nahliadneme očami duše a odpovieme si na otázku: čo nám duša komunikuje prostredníctvom problémov a výziev, s ktorými sa v živote stretávame? Ochutnávka je zdarma a nájdeš ju TU.

Veronika Madudová
Baví ma prepájať poznanie z úrovne vedomia (duše) s praktickým životom človeka a sprístupňovať ho druhým vo forme kurzov, koučingov, workshopov a občas aj článkov. www.ocamiduse.sk