Riešenie problémov pomocou duše

Každá navigácia – tá v živote, ako aj tá v telefóne – potrebuje dve informácie na to, aby fungovala. Informáciu o aktuálnej polohe a informáciu o cieli. Ak máme ťažkosti zorientovať sa v živote a jeho výzvach, je to väčšinou preto, lebo nám chýba jasnosť o našej aktuálnej polohe na mape života. Cieľ je totiž jasný – naša spokojnosť. Ale ako sa tam navigovať? Čo...

Deti treba učiť obyčajnosti

Výnimočnosť je neudržateľná. V situáciách, v ktorých život s potmehúdskym úsmevom z rukáva vyťahuje výzvy, aby nás nakopal k rastu aj v iných, menej výnimočných, aspektoch, sa o ňu skrátka neoprieme. Keď kladieme prehnaný dôraz na výnimočnosť, tak časom zisťujeme, že nám chýba niečo dôležité, čo paradoxne možno nájsť iba v obyčajnosti. A čo možno bude chýbať aj našim deťom, ak dvojicu výnimočnosť-obyčajnosť vo výchove...

Človek si niekedy musí počkať roky, aby lepšie pochopil seba

Pred nejakým časom som si otvorila moje staršie poznámky a zápisky, ktoré si robím, keď mi vedomie pošepká útržok nejakej zaujímavej informácie, aby som sa s ňou pohrala. Narazila som pritom na poznámky z roku 2016, kedy moja „veštecká guľa“ 😉 ukazovala krízu, ktorá je dnes realitou. Žiadnu vešteckú guľu samozrejme nemám – informácie chodia len tak rovno do hlavy a bez potreby...