Dary duše

Sebapoznávanie je integrálnou súčasťou našej cesty životom a ľudskej prirodzenosti. V oblasti sebarozvoja sa nám núka množstvo typológií, do ktorých môžeme zo zvedavosti nakuknúť, no neunikne tomu ani človek, ktorý sa sebou v takejto forme cielene nezaoberá – život ho v bode lepšieho poznania a pochopenia seba spoľahlivo vyškolí cez skúsenosť. Ja sa v tomto článku budem venovať téme, na ktorú narazil snáď každý, kto sa aktívne zaujíma aj o duchovné súvislosti života – a to je téma dary duše.

Článok vyšiel v časopise Balans 01/2022 a celý si ho môžeš prečítať TU.

Veronika Madudová
Baví ma prepájať poznanie z úrovne vedomia (duše) s praktickým životom človeka a sprístupňovať ho druhým vo forme kurzov, koučingov, workshopov a občas aj článkov. www.ocamiduse.sk